Kurs og opplæring

LYN Elektro arrangerer kurs og opplæring innen elfag og sikkerhet. Stig Skodjevåg har lang erfaring som instruktør.

Vi legger stor vekt på holdninger, bedriftskultur og elsikkerhet i alle våre kurs. Øke sikkerheten for ansatte som jobber med elektriske anlegg, slik at du og dine kollegaer får en trygg arbeidsplass uten personskader.

 

Følgende kurs kan leveres av Lyn Elektro:

  • FSE, både lav- og høyspenning

Kurset har en felles innledning om temaer som er like for lav- og høyspenningsområdene. Deretter tar kurset for seg de spesifike arbeidsmetodene for lav-og høyspenning. Kurset avsluttes med en modul som tar for seg teoretisk førstehjelp.

  • Førstehjelp med fokus på strømulykker

Du får nødvendig teoretisk opplæring til å kunne utføre førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. For at du skal være kompetent til å yte førstehjelp ved strømulykker, må du i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen få øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon).

  • Instruert personell

Kurset tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for den som skal delta i betjening av elektriske anlegg og elektrisk utstyr, med tanke på å utvikle, etablere og vedlikeholde forsvarlig elsikkerhet for liv og eiendom, jfr. Kvalifikasjonsforskriften (FKE), Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL), Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), Elsikkerhet nr 73, Arbeidstilsynets forskrift 522 (maskiner) og NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Kurset dekker den teoretiske delen, det må i tillegg gis instruksjon og øvelse i de anleggene og det elektriske utstyret vedkommende vil få adgang til.

  • 5-sikre

5 Sikre er NELFOs verktøykasse for utarbeidelse av en standard boligdokumentasjon og bygger på standardiserte sjekklister som til en hver tid skal tilfredsstille gjeldende krav.
Det er viktig å understreke at 5 Sikre er utarbeidet for å dekke minimumskravene til en kundedokumentasjon. Bedriftsintern tilleggsdokumentasjon kan være nødvendig i enkelte tilfeller.

5 sikre er:
• Samsvarserklæring
• Risikovurdering
• Sluttkontroll
• Kursfortegnelse
• Anleggsdokumentasjon

Det gis opplæring innenfor disse punktene slik at montøren og saksbehandleren kan levere feilfrie anlegg til kundene.

Kontakt oss

Kontakt oss for kurs og opplæring

Kontakt oss

Sertifikater

Samarbeidspartnere