Miljøfyrtårn

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

LYN Elektro AS tar miljøansvaret på alvor og vi ønsker å bidra!

Vi er opptatt av å levere produkter og tjenester til våre kunder ved bruk av minst mulig ressurser som påvirker miljøet i negativ grad, og uten at dette skal gå ut over kvalitet eller leveringstid.

LYN Elektro AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn 12.11.2020.

Dette innebærer at bedriften har gjennomført en miljøkartlegging og tiltak slik at vi oppfyller definerte bransjekrav.
Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser.

Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når vår virksomhet skal gi tilbud.

Ved å miljøfyrtårn sertifisere vår virksomhet, bygger vi samtidig omdømme rundt vårt miljøengasjement. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Ansvarlighet blir dermed også et større element i vår virksomhets merkevarestrategi.
Gjennom vår sertifisering ønsker vi å vise at vi tar miljøengasjementet på alvor, til glede for oss selv, våre kunder, nærmiljøet og samfunnet.

Besøk www.miljofyrtarn.no for mer informasjon om sertifisering

Har du spørsmål til vår miljøsertifisering ta gjerne kontakt med:
Stig Skodjevåg på telefon: 90 53 98 36 E-post: stig@lynelektro.no

Her kan du laste ned utskrifts vennlig statistikk

Utskriftsvennlig statistikk – LYN Elektro AS – Miljøfyrtårn

Sertifikater

Samarbeidspartnere