Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbrukerforhold for Installasjonsavdelingen i LYN Elektro AS

De generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder kun kjøp eller deler av kjøp som er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 1 og /eller oppdrag til forbruker etter håndverkstjenesteloven § 1 og /eller delentreprise til forbruker etter bustadsoppføringslovens § 1(1)a. Disse generelle betingelsene omfatter ytelser som leveres av LYN Elektro AS, herunder elektrikerarbeid, levering av elektrisk utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbrukerforhold finner du her.

Kontakt oss

Spørsmål om salgs- og leveringsbetingelser? Ta kontakt!

Kontakt oss

Sertifikater

Samarbeidspartnere