Våre ansatte

Administrasjon

Vidar Minge

Daglig leder

Stig Skodjevåg

Installatør / Controller / HMS Ansvarlig

Tone Barm

Kontoransvarlig

Lager og varemottak

Installasjonsavdelingen

Espen Edvardsen

Avdelingsleder

Gunnar Stene

Service- og Salgssjef

Ole Jakob Friis

Saksbehandler / Smarthus

Runar Aasen

Saksbehandler / Elbillading

Fatos Berisha

Saksbehandler / Solcelleanlegg

Tor Arne Bråthen

Saksbehandler / Elektriker / Sertifisert F. Gass Montør

Jostein Lie

Elektriker / Halden og Omegn

Jon Bjørck

Elektriker / Internkontrollør / Termografering

Anders Barm

Elektriker / Pumpestasjoner

Frode Hansen

Elektriker / Internkontrollør

Stian Pedersen

Elektriker / Pumpestasjoner

Thomas Karlsson

Elektriker / Installatør / Ventilasjon

Rudi Haraldsen

Elektriker / BAS nye bygg

Alexander Søfting Edvardsen

Elektriker

Marcus Ø. Elvestad

Elektriker

Enver Zametica

Elektriker

Hans Morten Stene-Nilsen

Elektriker

Einar Løvig

Elektriker

John Daniel Caspersen

Elektriker / Sertifisert F. Gass Montør

Tor Audun Johansen-Sørli

Elektriker

Birger Lindhjem

Industri elektriker

Herman Werner Larsen

Lærling

Sikkerhetsavdelingen

Espen Edvardsen

Avdelingsleder

Jens Andreas Friis

Service-tekniker

Svakstrømsavdelingen

Svein Vidar Johnson

Saksbehandler

Jan Thore Andersen

Saksbehandler

Urs Baumann

Svakstrøms-tekniker

Bjørn Teig

Svakstrøms-tekniker

Jonas Nordstrøm

Svakstrøms-tekniker

Tapio Kronholm

Svakstrøm-tekniker

Vegar Neeb

Svakstrøm-tekniker

Anders Holberg Frost

Svakstrøms-tekniker

Ole Christian Sperling

Svakstrøm montør

Fredrik Brække

Svakstrøms-tekniker

Kim-Robin Bakker Sagarino

Svakstrøms-tekniker

Mathias Johnsen

Telekommunikasjonsmontør

Odd Martin Roland

Svakstrøm montør

Fredrik Berg

Lærling

Energiavdelingen

Glenn Ottosson

Avdelingsleder

Harald Johansen

Prosjektleder

Iren Ørebæk Olsen

Prosjektleder

Jenny Ommedal

Prosjektleder / Dokumentasjonsansvarlig

Bjørn Olav Berge

Energimontør

Albin Karlsson

Energimontør

Tommy Heian

Elektromontør

Kenan Velic

Energimontør

Sebastian August Larsen

Lærling Energimontør

Patrick Brandt

Energimontør

Sertifikater

Samarbeidspartnere