Våre ansatte

Administrasjon

Vidar Minge - LYN Elektro ansatt

Vidar Minge

Daglig leder

Stig Skodjevag - LYN Elektro ansatt.

Stig Skodjevåg

Installatør / Controller / HMS Ansvarlig

Tone Barm - LYN Elektro ansatt.

Tone Barm

Kontoransvarlig

Lager og varemottak

Installasjonsavdelingen

Espen Edvardsen - LYN Elektro ansatt.

Espen Edvardsen

Avdelingsleder

Ole Jakob - LYN Elektro ansatt.

Ole Jakob Friis

Saksbehandler Solcelleanlegg/ Smarthus

Runar Aasen - LYN Elektro ansatt.

Runar Aasen

Saksbehandler / Elbillading

Fatos Berisha - LYN Elektro ansatt.

Fatos Berisha

Saksbehandler Prosjekt

Tor Arne Bråthen - LYN Elektro ansatt.

Tor Arne Bråthen

Elektriker / Sertifisert F. Gass Montør

Jostein Lie

Jostein Lie

Elektriker / Halden og Omegn

Jon Bjørck

Jon Bjørck

Elektriker / Internkontrollør / Termografering

Anders Barm

Anders Barm

Elektriker / Pumpestasjoner

Frode Hansen

Frode Hansen

Elektriker / Internkontrollør

Stian Pedersen

Stian Pedersen

Elektriker / Pumpestasjoner

Thomas Karlsson

Thomas Karlsson

Elektriker / Installatør / Ventilasjon

Rudi Haraldsen

Rudi Haraldsen

Elektriker / BAS nye bygg

Alexander Søfting Edvardsen

Alexander Søfting Edvardsen

Elektriker / Internkontrollør

Marcus Ødegård Elvestad

Marcus Ø. Elvestad

Elektriker

Enver Zametica

Enver Zametica

Elektriker

Einar Løvig

Einar Løvig

Elektriker

John Daniel

John Daniel Caspersen

Elektriker / Sertifisert F. Gass Montør

Tor Audun

Tor Audun Johansen-Sørli

Elektriker

Birger Lindhjem

Birger Lindhjem

Industri elektriker

Herman Werner Larsen

Herman Werner Larsen

Elektriker

Jon Frode Berg

Hjelpearbeider

Sikkerhetsavdelingen

Espen Edvardsen - LYN Elektro ansatt.

Espen Edvardsen

Avdelingsleder

Svakstrømsavdelingen

Svein Vidar Johnson

Svein Vidar Johnson

Saksbehandler

Jan Thore Andersen

Jan Thore Andersen

Saksbehandler

Urs Baumann

Urs Baumann

Svakstrøms-tekniker

Bjørn Teig

Bjørn Teig

Svakstrøms-tekniker

Jonas Nordstrøm

Jonas Nordstrøm

Svakstrøms-tekniker

Tapio Kronholm

Tapio Kronholm

Svakstrøm-tekniker

Vegar Neeb

Svakstrøm-tekniker

Anders Holberg Frost

Anders Holberg Frost

Svakstrøms-tekniker

Ole Christian

Ole Christian Sperling

Svakstrøm montør

Fredrik Brække

Fredrik Brække

Svakstrøms-tekniker

Kim-Robin Bakker Sagarino

Kim-Robin Bakker Sagarino

Svakstrøms-tekniker

Mathias Johnsen

Mathias Johnsen

Telekommunikasjonsmontør

Odd Martin Roland

Odd Martin Roland

Svakstrøm montør

Fredrik Berg

Fredrik Berg

Lærling

Energiavdelingen

Glenn Ottosson

Glenn Ottosson

Avdelingsleder

Harald Johansen

Harald Johansen

Prosjektleder

Iren Ørebæk Olsen

Iren Ørebæk Olsen

Prosjektleder

Bjørn Olav Berge

Bjørn Olav Berge

Energimontør

Albin Karlsson

Energimontør

Tommy Heian

Tommy Heian

Elektromontør

Kenan Velic

Kenan Velic

Energimontør

Sebastian August

Sebastian August Larsen

Lærling Energimontør

Patrick Brandt

Energimontør

Sertifikater

Samarbeidspartnere