Er du lærling?

Ved å ta inn lærlinger gjør vi bedriften vår og samfunnet en tjeneste. Lærlinger er fremtidens arbeidskraft, og en god og lønnsom investering for bedriften.

En ungdom tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap. Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv og lønnsom for virksomheten, og bidrar ofte direkte til inntekter. Ved å videreføre kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar vi til å sikre fremtiden for elektrobransjen. Seriøsitet, kvalitet og pålitelighet er holdninger som skapes gjennom praksis, og vi styrker omdømmet til bedriften gjennom å ta inn lærlinger.

Lærlinger i LYN Elektro:

For tiden har vi 10 lærlinger fordelt på følgende avdelinger:

    • 5 lærlinger på elektroinstallasjon
    • 1 lærling på energiavdelingen
    • 4 lærlinger på svakstrømsavdelingen

Utplasseringsbedrift

LYN Elektro AS er også en utplasseringsbedrift for VG1- og VG2-elever som skal ha YFF (Yrkesfaglig fordypning).

«Yrkesfaglig fordypning skal bidra til å introdusere elevene for arbeidslivet, og gi regionalt og lokalt arbeidsliv mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov basert på læreplaner for aktuelle fag»

LYN Elektro har god erfaring med å ta inn utplasseringselever, og elevene ender svært ofte opp med en lærekontrakt etter endt skoleår. Dette er også en helt unik mulighet for elevene til å bygge trygghet på vei inn i arbeidslivet

For tiden har vi følgende utplasseringselever for skoleåret 2021/22:

  • Andreas J Andersen
  • Benjamin Olsen

Les gjerne mer om lærlinger på Facebook her: https://www.facebook.com/nelfoostfold

Sertifikater

Samarbeidspartnere