Internkontroll og El-kontroll

LYN Elektro AS kan tilby deg et digitalt IK-system med håndbøker, som lovpålagt følger opp det elektriske anlegget og det elektriske utstyret. Systemet ivaretar lovpålagte rutiner og instrukser for instruert personell. Det vil si at vi lærer opp en eller flere av deres ansatte/vaktmester, som dere utnevner, for en enkel og jevnlig kontroll av elektriske anlegget.

Dere vil gjennom vår ekspertise ha tilgang til en smart og effektiv digital applikasjon (APP), som hjelper dere med periodiske lovpålagte el-kontroll. Dette vil generere rapporter som beskriver alle avvik og sjekkliste punkter med forskriftshjemmel.

Hva er kravene til IK-system og el-kontroll, samt egenkontroller og rapportering?

Det lokalet el-tilsynet skal revidere og sjekke alle virksomheter som har organisasjon nummer. Dette for å unngå at branner eller farlige situasjoner med menneskers liv og helse oppstår. Dersom hendelser som brann eller fysisk strømgjennomgang, eller lignende skulle oppstå, så vil det være eier som stilles til ansvar. Dersom IK-system, oppfølging av el-kontroll og egenkontroll ikke er i orden, vil eier bli stilt ansvarlig.

Alle virksomheter må derfor ha et IK-system for egne elektriske anlegg og utstyr, samt at man må ha en instruks for instruerte personell. Les mer om kravene til elektrisk internkontroll og instruert personell på disse lenker. Vi hjelper deg gjerne med å få dette på plass, og dette er ikke nødvendigvis hverken omfattende eller kostbart.

Steder som er pålagt å ha IK-system og periodiske el-kontroller og egenkontroller

Alle virksomheter som har elektriske anlegg,samt brann og nødlys må ha dette i orden. For eksempel:

 • Skoler, barnehager, sykehjem, sykehus og kommunale bygg
 • Næringsbygg
 • Industri
 • Landbruk og veksthus
 • Borettslag/sameier/boligsammenslutninger, fellesarealer og garasje anlegg
 • Lading av el-kjøretøy sameier/borettslag og allmenne anlegg
 • Solcelleanlegg – sameier/borettslag og allmenne anlegg

Vi kan utføre følgende el-kontroller:

 • NEK 405-1 termografi, Sertifisert Termografør
 • NEK 405-2 El-kontroll bolig, Sertifisert bolig el-kontrollør
 • NEK 405-3 El-kontroll næring og industri, Sertifisert nærings el-kontrollør
 • NEK 405-3 El-kontroll landbruk – Tillegg B
 • Brann og nødlys kontroll
 • På alle sertifiserte kontroller skal man avtale tidsfrekvensene for kontrollene i fra kontrollklassene til FG kontroll

Eksempel på sjekklister

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale og tilbud

Kontakt oss

Sertifikater

Samarbeidspartnere