Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Varmepumper
  3. Varmepumpe informasjon
  1. Hjem
  2. Varmepumper
  3. Varmepumpe informasjon

Safirsort_room3.jpgEn luft-til-luft-varmepumpe kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus, og i løpet av et år får du normalt igjen to til tre ganger så mye varme som den strømmen varmepumpen bruker. Jo lengre fyringssesongen er der du bor, desto mer gunstig er en luft-til-luft-varmepumpe. De fleste luft-til-luft-varmepumpene tilpasset nordisk klima kan hente ut energi fra uteluften helt ned mot -25 °C. Men ytelsen blir gradvis dårligere når utetemperaturen synker. Det gjelder alle typer varmepumper som henter energi fra uteluften.

Innedelen sprer varmen i boligen ved hjelp av en vifte, og varmen fordeler seg mest effektivt i boliger med åpen planløsning. Hvor mye av boligen din som kan dekkes av en luft-til-luft varmepumpe, avhenger av hvor stort hus du har, hvor godt isolert det er og hvor mange etasjer og avstengte rom det har. Som regel trenger du elektrisk oppvarming eller vedfyring i tillegg til luft-til-luft-varmepumpen.

Luft-til-luft-varmepumper har en forventet levetid på 12 til 15 år - forutsatt at de blir korrekt installert og at du som eier sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden. Lavere energiutgifter gjør at investeringen i varmepumpen ofte er nedbetalt i løpet av tre til seks år. Etter at varmepumpen er nedbetalt, kan du ha nettogevinst på flere tusen kroner hvert år sammenlignet med alternative energikilder.

Plassering

superkompakt_design.jpgEn luft-til-luft-varmepumpe består av én inne- og én utedel som er koblet sammen, med et rør for arbeidsmediet og elektrisk kabel i tillegg til en kondensvannslange fra innedelen. Alle rør og ledninger blir vanligvis samlet og skjult i kanaler som festes på husets kledning.

Innedel

Varmepumpen er en punktoppvarmingskilde, og varmen fordeler seg derfor best i boliger med en åpen planløsning. Selv om innedelen er stillegående, bør du tenke grundig gjennom hvor du vil en plassere den av hensyn til både varmefordeling og støy. LYN Elektro hjelper deg med å finne optimal plassering. Du kan velge både vegg- og gulvmodeller. Det vanligste er veggmonterte varmepumper, men en gulvmodell kan være smart om du ikke ønsker å ha varmepumpen høyt på veggen. Gulvmodeller er normalt enda mer stillegående enn veggmodeller. Det finnes også noen modeller med flere innedeler koblet mot én utedel. Disse kalles ofte multisplitt.

MUZ-LN25-35_front.pngUtedel

Du bør sørge for at utedelen plasseres riktig for å få problemfri drift og et godt energispareresultat på lang sikt. Utedelen lager vibrasjonsstøy og bør derfor ikke festes til husets kledning. Den bør heller plasseres på et bakkestativ eller festes til grunnmuren. Du bør også sørge for å montere vibrasjonsdempere. Utedelen bør plasseres minst en halvmeter opp fra bakken slik at du ikke får problemer med isdannelse fra avriming og snødekke om vinteren. Utedelen produserer mye vann når den avrimer, så du må sørge for god drenering bort fra husets grunnmur. Det er en fordel å skjerme utedelen mot nedbør og vind, for eksempel med et lite tak eller et riktig utformet varmepumpehus. Pass samtidig på at lufttilstrømningen til utedelen ikke blir dårligere, for det reduserer varmeeffekt og energibesparelse. Ikke plasser utedelen tett mot naboen, eller et sted du ikke vil bli forstyrret av støy.

Velg en seriøs forhandler

Varmepumpeteknikk er et spesialfelt med krav til høy kompetanse. Derfor bør du velge LYN Elektro AS for å montere din varmepumpe. I tillegg til å være elektro installatør, er flere av våre dyktige elektrikere sertifiserte varmepumpe installatører med nødvendig kompetanse. Installatører må kjenne produktet godt for å kunne utføre korrekt installasjon og service. Montering av alle typer luft-til-luft-varmepumper er regulert av f-gass-forordningen, som kom i 2013. Den krever at installatøren er f-gass-sertifisert og firmaet f-gass-godkjent. Derfor har du ikke lov til å montere varmepumpen selv. Merk også at varmepumper skal kobles til en jordet kurs med jordfeilbryter

Varmepumpeforeningen har en egen ordning for å godkjenne seriøse forhandlere med nødvendig kompetanse. LYN Elektro AS har disse godkjenningene.

Vi er godkjent av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Det betyr at vi har faglig kvalifisert personell og lovpålagte sertifiseringer. Vi har også kapasitet til å gjennomføre oppdrag på en forsvarlig måte, og vi sørger for at du som kunde får nødvendig dokumentasjon og opplæring.

På Varmepumpeforeningens side varmepumpeinfo.no finner du nøytral og nyttig informasjon om varmepumper.

 

NOVAP_FORHANDLER (1).png

 

 

 

This site uses cookies. For more information click here.