Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Installasjon
  3. Nyttig informasjon
  4. Er du bekymret for elsikkerheten?
  1. Hjem
  2. Installasjon
  3. Nyttig informasjon
  4. Er du bekymret for elsikkerheten?

Det kan være mange årsaker bekymring for elsikkerheten.

Du er kanskje usikker på om det elektriske anlegget hjemme er i orden eller om du har elektrisk utstyr som ikke virker som det skal?

Alle som eier og bruker elektriske anlegg og elektrisk utstyr er selv ansvarlig for at dette er i orden og brukes på en forsvarlig måte. Dette innebærer også et ansvar for å ta faresignaler på alvor og sørge for nødvendig tiltak slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Dersom du kjenner til forhold knyttet til elektrisitet som kan medføre fare for deg selv eller andre, kan du dele din bekymring med Det lokale eltilsyn (DLE). Før du sender inn en eventuell bekymring til DLE bør du imidlertid først vurdere om forholdet kan løses på andre måter.

Dette kan du lese mer om her.

 

 

This site uses cookies. For more information click here.