Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Om MikroFlex - Smarte hjem

Om MikroFlex - Smarte hjem

MikroFlex - Nettsidebanner - Fredrikstadmotiv.jpeg

MIKROFLEX FREDRIKSTAD

MikroFlex Fredrikstad er et Enova-støttet prosjekt som skal bidra til å redusere behov for investeringer i sentralt og regionalt strømnett gjennom å utnytte energikilder i et lokalt fleksibelt mikromarked.

Prosjektet skal realisere fremtidens energinett, med høy grad av egenprodusert energi og smarthusløsninger som gir innbyggerne mulighet til å delta i felles energiløsninger med bærekraftig delingsøkonomi. Dette muliggjør økt fleksibilitetsutnyttelse i det lokale energisystemet.

 Her kan du lese mer om vårt knall tilbud til deg akkurat nå

Hva betyr det for deg?

 For den enkelte beboer innebærer mikromarkedet Mikroflex Fredrikstad en mulighet til rimeligere og bedre tilgang til strøm i årene fremover. Det handler først og fremst om effektstyring, men også om å utnytte smart teknologi i hjemmet.

I løpet av en vanlig dag bruker vi ulik mengde strøm. Lite om natten, mye for eksempel rundt middagstid, og vi er såpass like at de aller fleste av oss bruker mest strøm i de samme periodene. Det innebærer at strømnettet må være dimensjonert for å levere det som trengs på det absolutte toppene. Og desto flere elektriske apparater og løsninger vi tar i bruk, desto høyere blir disse toppene.

Å bygge ut strømnett er svært kostbart og kostnaden legges til syvende og sist på forbrukerne. Det vil derfor være en stor fordel for alle parter at det samlede forbruket spres ut over døgnet slik at eksisterende nett kan benyttes.

Fra 2022 innfører NVE etter planen såkalt effekttariff. Da blir prisen på din nettleie satt basert på den høyeste effekten du benytter i ditt hjem i løpet av en måned. Målet må derfor være å gjøre denne effekttoppen i ditt hjem så lav som mulig. Den muligheten får du når du installerer en av pakkene i MikroFlex-prosjektet. Et enkelt eksempel på automatisert effektstyring er at elbilladeren tar en pause akkurat når du benytter komfyren, slik at strømforbruket holdes jevnere. Så snart komfyren skrus av, gjenopptas billadingen.

Ved bruk av smart teknologi som de smarte varme- og lysstyringspakkene inneholder, eller produksjon av egen solenergi som man får gjennom de smarte solenergi-pakkene, kan i tillegg det generelle strømbehovet fra netteierne – og med det også strømregningen – reduseres.

I forbindelse med installasjon av en av MikroFlex-pakkene blir din bolig «effekt-sertifisert» ved at installatøren avklarer den tilgjengelige effekten på tilkoblet utstyr i hjemmet og legger dokumentasjonen inn i Boligmappa. Boligmappa er boligens servicehefte, og dokumentasjon lagt her av kvalifisert elektriker gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi.

 

Økt innovasjonsgrad

MikroFlex skal ikke utvikle ny teknologi, men øke innovasjonsgraden i eksisterende teknologi ved å sette sammen ulike aktører for å se nye anvendelser som sikrer effektiv ressursutnyttelse og skape forbrukerfleksibilitet i energimarkedet. 

Prosjektet legger stor vekt på nytten for kraftsystemet og aktørene i verdikjedene. Løsningene skal bidra til økt effektivitet i kraftsystemet, og unngå sub-optimale løsninger som kun bidrar til omfordeling av kostnader. Det er ønskelig å prøve ut helt nye løsninger for «smart communities» der leveransesikkerhet og fleksibilitet skal ivaretas. 

Prosjektet har knyttet til seg fagmiljøer som på hver sin måte har utmerket seg som ledende både i Norge og Europa på sine områder.

 

Fredrikstad Kommune

Storskalapiloten MikroFlex er lagt til Fredrikstad og Hvaler, områder som er unike med etablert bebyggelse, etablert næringsvirksomhet og boligområdet Verksbyen under utbygging. Salg av fleksibilitet er nytt for de fleste forbrukskunder, og man kan feilaktig konkludere med at forbrukssiden ikke er villig til å delta dersom man ikke tar hensyn til behovet for oppmerksomhet hos kundene. Prosjektet har inngått avtale med Fredrikstad kommune om å benytte deres nye smartlab, en byintegrert lab for innbyggerinvolvering. Det vil gi prosjektet en helt unik mulighet for å gjennomføre ulike typer aktiviteter for innbyggere i kombinasjon med konkrete demoaktiviteter. Smartlaben vil også benyttes av barn og unge, både gjennom skole og fritid. Dette er dagens påvirkere i hjemmet og morgendagens brukere.

 

Aktørene

Aktørene har erfaring med målgruppen fra ulike innfallsvinkler, og har satt dette sammen til en helhet som skal sikre at vi dekker alle de viktigste problemstillingene, og samtidig forsøker å løse dem i riktig rekkefølge.

Det er viktig å starte med å etablere basisløsningene hos forbrukerne, synliggjøre nytteverdien og kundefordelene ved å tenke smart og helhetlig. Det gir mulighet for å levere fleksibilitet og la innbyggerne gradvis delta i nye markedsløsninger. Modellen fokuserer på at det er både tradisjonelle og nye markedsmetoder som skal til for å engasjere kundene. Skal forbrukerne lykkes med å realisere fleksibilitet må de anerkjenne verdien av dette.

Erfaringsmessig kan dette best gjøres hvis fleksibilitet utnytter teknologi og løsninger forbrukeren allerede er fortrolig med. Verdiaspektet rundt fleksibilitet kan beste fremheves gjennom kopling til situasjoner hvor forbrukeren gjennom egen erfaring anerkjenner kostnader og ulemper ved rigidhet og ensforming. I tillegg kreves omsorgsfulle og sertifiserte elektroinstallatører som behersker fremtidens teknologi og som gjør det mulig å kople sammen husstander og nabolag for å oppnå helt nye tjenester. Her skiller MikroFlex seg fra tilsvarende prosjekter ved den unike sammensetningen av aktører.

 

norgeselitenLogo    Futurehome logo. Grafikk.   Fredrikstad kommune logo. Grafikk.

 

 

Date written 10.04.2021 09:54.Endret 10.04.2021 10:14.

This site uses cookies. For more information click here.