Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Spis nattmaten på byen

Spis nattmaten på byen

Pizza+-+t%C3%B8rrkok.jpg
Trøtte festløver sovner fra komfyren og dør av kullsvidd frossenpizza og brent bacon.

Natt til søndag er tidspunktet hvor flest mennesker omkommer som følge av komfyrbrann! Dropp å lage deg varm mat når du kommer hjem fra festen!

​Hver tiende boligbrann i landet starter på eller ved komfyren, viser statistikk fra Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB). Det er eldre mennesker og unge menn som er overrepresenterte i den delen av brannstatistikken som omfatter komfyrbrann. Hos eldre oppstår brannene oftest på dagtid, mens menn i 20-30 årene blir rammet av denne typen brann mellom klokken 2 og 6 om natten. 

Det er lett å minimere risikoen for de såkalte "nachspiel-brannene".

  • Smør deg en brødskive. Ikke bruk ovnen!
  • Vil du ha varm mat, så kjøp den før du går hjem.

På oppdrag fra DSB har brannforskere ved SINTEF kartlagt omfang og kjennetegn ved komfyrbranner. Her er noen av funnene:

  • Det var flere komfyrbranner i løpet av sommermånedene mai-august enn ellers i året.
  • Lørdag (natt til søndag) er ukedagen med klart flest antall omkomne.
  • Personer i aldersgruppen 26-35 år var de som omkom oftest om natten mellom kl. 2.00 og 6.00.

Kilde: SINTEF

Natt til søndag er tidspunktet flest mennesker omkommer som følge av tørrkoking, viser en omfattende Sintef-studie. Det er menn i 20-30-årene som gjerne rammes av denne type brann mellom kl. 2 og 6 om natten. Rus er sannsynlig årsak til at folk glemmer eller sovner fra matlagingen på komfyren. Etter en stund er maten tørrkokt og blitt så varm at det utvikles røykgasser som blant annet inneholder giftig karbonmonoksid. I store nok konsentrasjoner kan gassen føre til kullosforgiftning og død.

Rusen gjør at man sover tungt og i mange tilfeller ikke våkner av røykvarsleren. Dømmekraften og koordineringsevnen er også svekket etter alkoholinntak, så det kan påvirke mulighetene for slukkeforsøk. Dette bidrar til at dødsraten er høyere ved komfyrbranner på natten enn på dagen.

Se artikkelen på www.elsikkerhetsportalen.no

 

Date written 05.02.2018 09:09.Endret 05.02.2018 09:12.

This site uses cookies. For more information click here.