Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Lærlinger
  1. Hjem
  2. Om oss
  3. Lærlinger

Logo vi har lærling.jpg

Ved å ta inn lærlinger gjør vi bedriften vår og samfunnet en tjeneste. Lærlinger er fremtidens arbeidskraft, og en god og lønnsom investering for bedriften.

En ungdom tilfører bedriften nye impulser og oppdatert kunnskap. Lærlingen blir i løpet av læretiden stadig mer produktiv og lønnsom for virksomheten, og bidrar ofte direkte til inntekter. Ved å videreføre kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar vi til å sikre fremtiden for elektrobransjen. Seriøsitet, kvalitet og pålitelighet er holdninger som skapes gjennom praksis, og vi styrker omdømmet til bedriften gjennom å ta inn lærlinger.

 

Lærlinger i Installasjonsavdelingen:

For tiden har vi 6 stk. lærlinger.

Pr. januar 2018 hadde vi 2 stk. lærlinger oppe til fagprøve.

Begge besto - Meget Godt, og vi ønsker dem lykke til som nye montører i LYN Elektro AS

 

Utplasseringsbedrift

LYN Elektro AS er også en utplasseringsbedrift for VG1- og VG2-elever som skal ha PTF (prosjekt til fordyping).Ved å ta inn utplasseringselever får vi en fin anledning til å bli kjent med potensielle lærlinger. 

For tiden har vi 3 stk. utplasseringselever.

Her kan du lese mer om "Har dere lærling" på Facebook